Kalite Hedefleri

Kurumsal gelişimin sürekli hale getirilmesinin bir mecburiyet olduğu düşüncesinden hareketle mevcut performansımızı olabildiğince ölçülebilir hale getirmeyi hedeflemekteyiz. Ölçülebilir hale getirilen performanslar istatistiksel yöntemlerin etkin kullanımı ile bilgiye dönüştürülecek ve iyileşmeler izlenecektir. İzlenecek ve iyileştirilecek öncelikli hedeflerimiz şunlardır;

Belirlenmiş yıllık kalite hedeflerine ulaşılması,
Sürekli iyileştirme yapılması ve bu doğrultuda personele eğitimler verilmesi,
Teknolojiyi yakından takip ederek yeni teknolojik olanaklardan faydalanılması,
Müşteri tatminin artırılması, satış miktarlarının ve kar oranlarının her sene daha fazla yukarı çekilmesinin sağlanması,